Ο ΦΡΑΓΚΟΛΙΝΟΣ

 

Γράψε την πρώτη Aξιολόγηση

Φιλοσοφία

Τι είδους ζωή επιθυμούμε για τα παιδιά;

Απλά, πιστεύουμε στις ικανότητες των παιδιών.

Στην εφευρετικότητα τους, στη φυσική διάθεση του ανθρώπου για εξερεύνηση και δημιουργία.

Στην ξεκάθαρη ματιά των παιδιών απέναντι στον εαυτό τους, στους φίλους τους αλλά και στους ενήλικες.
Σκοπός

Η ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Η αναγνώριση σε κάθε παιδί της μοναδικής ματιάς του στην εξερεύνηση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ευκαιριών του για την εξερεύνηση τόσο του εαυτού του όσο και του γύρω του κόσμου.

Η δημιουργία χαρούμενων, αυτόνομων παιδιών, που χρησιμοποιούν θαρραλέα και καινοτόμα την σκέψη τους ώστε να δημιουργούν αρμονικές και βιώσιμες σχέσεις σε έναν κόσμο που αλλάζει όλο και πιο γρήγορα. Η προβολή ενός πλούσιου και μοναδικού ακαδημαϊκού, κοινωνικού και πολιτιστικού επιπέδου ενταγμένου στο σύγχρονο περιβάλλον.

Μέθοδος
Βασίζεται στη σχέση

Παιδί – Παιχνίδι – Αντίληψη –Ανάπτυξη

Το παιχνίδι είναι το κίνητρο και το εργαλείο. Παρατηρούμε προσεκτικά και δεχόμαστε τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και ανάγκες κάθε παιδιού. Αυτές είναι οι χρήσιμες πληροφορίες οι οποίες είναι οδηγός μας για κάθε πρόγραμμα και διδασκαλία. Γνωρίζουμε καλά πως η μάθηση έρχεται φυσικά και αποτελεσματικά μόνον όταν οδηγείται από το ενδιαφέρον και τη χαρά των παιδιών.

Τότε και μόνον αναπτύσσεται η ευελιξία, το κριτικό πνεύμα και τελικά η Σκέψη.

Ο άνθρωπος ένα σύνθετο και πολυδιάστατο ον. Σε αυτήν την πολυπλοκότητα, σε αυτό το μικρό άνθρωπο με την πολλαπλή νοημοσύνη και τις εκατό γλώσσες απευθυνόμαστε.