Τα Χαρούμενα Πρωΐνα – Χαλάνδρι

 

Γράψε την πρώτη Aξιολόγηση

Ο πρότυπος παιδικός σταθμός Χαρούμενα Πρωινά ξεκίνησε το 2003 στεγαζόμενος στο Χαλάνδρι, σε μία μονοκατοικία με vintage διάθεση και κήπο 600 τ.μ., με στόχο να δημιουργηθεί ένα ζεστό και γεμάτο αγάπη περιβάλλον για το παιδί, με κατάλληλα στελεχωμένο προσωπικό.

Με τον ίδιο στόχο, ακολουθώντας μια επιτυχημένη πορεία δέκα χρόνων, ο πρότυπος παιδικός σταθμός Χαρούμενα Πρωινά λειτουργεί πλέον και στη Παλλήνη, σ’ ένα νεόδμητο κτίριο, χτισμένο γι’αυτό τον σκοπό.