Της Ειρήνης

 

Γράψε την πρώτη Aξιολόγηση
  • μοντεσσοριανό σύστημα 
  • σεβασμός στην ιδιαιτερότητα του κάθε παιδιού 
  • δημιουργικότητα αυτονομία, 
  • ελεύθερη επιλογή, 
  • αυτοσυγκέντρωση, 
  • συνεργασία, ομαδικότητα 

 

μαθαίνω πώς να μαθαίνω: 

  • εργάζομαι, παρατηρώ, ερευνώ δοκιμάζω, ανακαλύπτω μάθηση μέσα από τις αισθήσεις (σχήματα, μεγέθη, χρώματα, ήχοι, μυρωδιές, εικόνες) 
  • αρχές ανάγνωσης – γραφής μαθηματικές έννοιες ομαδικά παιχνίδια, θεατρικό παιχνίδι, ρυθμός κίνηση με το σύστημα κουκλοθέατρο, 
  • χειροτεχνία κολάζ, κέντημα, πηλός, ζωγραφική, εκδρομές στην ύπαιθρο, επισκέψεις σε μουσεία-θέατρα, 
  • αγγλικά, κολύμβηση, γεύμα, σχολικό λεωφορείο, συγκεντρώσεις με τους γονείς της Ειρήνης,