Ντορεμής

 

Γράψε την πρώτη Aξιολόγηση

Ο Πειραιάς φιλοξενεί ένα από τα πιο σύγχρονα ιδιωτικά σχολεία, το International School of Piraeus (ISP), που βρίσκεται στο κεντρικότερο σημείο του. Το ISP είναι το τρίτο σχολείο στην Ελλάδα με πιστοποίηση του I.B για τις ηλικίες 3-12 και το πρώτο στα νότια προάστια και αυτό το γεγονός το κατατάσσει σε ένα από τα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία της Αττικής. Το ISP παρέχει στους μαθητές του ποιοτική εκπαίδευση, ακολουθώντας τις αρχές και τη μεθοδολογία του IB (www.ibo.org), στην αγγλική και την ελληνική γλώσσα και εφαρμόζοντας τη χρήση της τεχνολογίας για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι υπηρεσίες του ISP ξεκινούν από τον Βρεφονηπιακό Σταθμό και φθάνουν μέχρι την τελευταία τάξη του Δημοτικού.

Συγκεκριμένα στο ISP:
Από τις ηλικίες των 3 ετών ακολουθείται το εκπαιδευτικό σύστημα του IB, το Primary Years Programme (PYP). Πρόκειται για έναν παγκόσμια αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο τρόπο διδασκαλίας που συνδέει την εκπαίδευση με την πραγματική ζωή και που δομείται πάνω στη διδακτέα ύλη του Υπουργείου Παιδείας κάθε χώρας.

Το σχολείο επιπλέον διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Εκπαιδευτικούς που εκπαιδεύονται και επιμορφώνονται διαρκώς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Εκπαιδευτικό έργο που αξιολογείται εσωτερικά και εξωτερικά από πιστοποιημένο, σε θέματα εκπαίδευσης, φορέα
Γνώσεις που πιστοποιούνται στη βάση παγκοσμίως αναγνωρισμένων κριτηρίων και συνδέονται με την πραγματικότητα της ζωής και της αγοράς εργασίας.
Το σχολείο είναι δίγλωσσο Ελληνοαγγλικό. Από τον παιδικό σταθμό το πρόγραμμα γίνεται από Αγγλίδες και Ελληνίδες δασκάλες. Στο δημοτικό, εκτός από τις ώρες Αγγλικών που αφορούν στη δομή της γλώσσας, (γραμματική και λεξιλόγιο) γίνονται στα Αγγλικά πολλά από τα άλλα μαθήματα.

Επίσης το ISP έχει εισάγει τα iPad στη εκπαιδευτική διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με την Apple εμπλουτίζοντας και ενισχύοντας την έρευνα των μαθητών, σχεδιάζοντας συμπληρωματικά διαδραστικά βιβλία (iBooks), στο iPad.
Το ISP πρωτοπορεί, ενισχύει και διαφοροποιεί το πρόγραμμά του έτσι ώστε να προετοιμάσει τους πολίτες ενός νέου κόσμου. Κατανοώντας τις ανάγκες της εποχής, προσφέρει το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα σε προσιτή τιμή. Στόχος είναι να καλλιεργήσει ενεργοποιημένους και κριτικά σκεπτόμενους μαθητές, που αποκτούν την απαιτούμενη γνωστική υποδομή και μεθοδολογία, ώστε να έχουν αρχές, να αναγνωρίζουν και να καλλιεργούν τις κλίσεις τους, να προσαρμόζονται στις συνεχείς αλλαγές που θα συναντούν στη ζωή τους, να λύνουν πρακτικά προβλήματα και να παίρνουν αποφάσεις, να ενεργούν υπεύθυνα, αυτόνομα και σε αρμονική συνεργασία με άλλους