Μπομπίρων Σχολή

 

Γράψε την πρώτη Aξιολόγηση

Καθώς ο παιδικός σταθμός έχει γίνει πραγματικότητα στην ζωή του παιδιού και της οικογένειας του, κύριο μέλημά μας είναι να μπορούν τα παιδιά κατακτώντας γνώσεις και αναπτύσσοντας δεξιότητες, να εξελιχθούν σε ικανούς αυριανούς μαθητές και ικανούς ενήλικες που θα μπορούν να συνεργάζονται με τους άλλους και να συμβάλλουν θετικά στην κοινωνία.Σε ένα περιβάλλον οικογενειακό και ασφαλές, περιμένουμε τους μικρούς μας μπόμπιρες για να μάθουμε , να παίξουμε και να δημιουργήσουμε!!!

Στον παιδικό σταθμό,”Μπομπίρων Σχολή”, στην Καστέλλα του Πειραιά λειτουργούν:
Πρωϊνά τμήματα προσχολικής και προνηπιακής αγωγής (1,5-5ετών) ,
Εργαστήρια Δημιουργικής απασχόλησης,
Τμήματα Μελέτης (για μαθητές δημοτικού) και
Καλοκαιρινά τμήματα Δημιουργικής απασχόλησης.
Συνεργασία με παιδίατρο.