Το μικρό σχολειό

 

Γράψε την πρώτη Aξιολόγηση

Σ’ ένα μεγάλο και καταπράσινο κήπο, με δέντρα, λουλούδια και παιδική χαρά, είναι κτισμένο και ειδικά διαμορφωμένο το σχολείο.

 Τα παιδιά παίζουν στον κήπο και χαίρονται τη φύση. Καλλιεργούν δικούς τους μικρούς κήπους και αποκτούν περιβαλλοντική συνείδηση.

Το κτήριο έχει τρεις κύριες αίθουσες και διάφορους βοηθητικούς χώρους για τις παιδαγωγικές δραστηριότητες και για τις ανάγκες λειτουργίας του σχολείου.

Η παιδαγωγική στο «Μικρό Σχολειό» είναι βασισμένη στις παιδαγωγικές αρχές του Πανεπιστημίου της Γενεύης και εμπνέεται από μεγάλους Ελβετούς και Γάλλους παιδαγωγούς και ψυχολόγους (Pestallozi, Claparède,Freinet, Piaget, Duparc, κ.α.) της “Ecole Active” (παιδαγωγική που στηρίζεται στα βαθειά κίνητρα των παιδιών) και των σύγχρονων συνεχιστών τους.

Το «Μικρό Σχολειό» για τα παιδιά είναι τόπος ζωής, δράσης, γνώσης και χαράς.