Συννεφούλα

 

Γράψε την πρώτη Aξιολόγηση

Η “Συννεφούλα” είναι ένα σχολείο βαθειά οργανωμένο, με αρχές και αξίες, στις οποίες στηρίζεται η προσφορά της.
Κοντά μας το Παιδί θα διανύσει τα πιο τρυφερά του χρόνια με ασφάλεια, φροντίδα και αγάπη. Σε ένα περιβάλλον με μοναδικό, φυσικό κήπο, πανέμορφο και οικογενειακό, με παιδάκια της ηλικίας του, με μεγάλη ποικιλία ερεθισμάτων κι ενδιαφερόντων, σε χώρους που το υποδέχονται με καλαισθησία, καθαριότητα και κατάλληλη διαμόρφωση.

Ο κύκλος συνεργασίας των Παιδαγωγών της Διεύθυνσης και των επιστημονικών συνεργατών μας είναι συνεχώς κοντά σε όλους τους γονείς. Είμαστε μία δεκαμελής ομάδα καλών Παιδαγωγών, που αγαπάμε το Παιδί, επιμορφωνόμαστε διαρκώς μέσα από εξειδικευμένα και βιωματικά σεμινάρια και έχουμε κοινό όραμα, ταλέντο, συνέπεια, υπευθυνότητα και κυρίως μεγάλη ευαισθησία στα μικρά μας παιδιά. Αυτό που αέναα μας ενδιαφέρει και μας χαρακτηρίζει είναι: Η πολυεπίπεδη αξιοποίηση του κάθε μοναδικού μας παιδιού και η χαρά του.

Αυτό και επιτυγχάνουμε αφ’ ενός μέσα από τον εκπαιδευτικό “δρόμο” της διαθεματικής προσέγγισης – βιωματικής μάθησης και αφ’ ετέρου ενθαρρύνοντας το παιδί να εκφραστεί δημιουργικά κι ελεύθερα πάντα μέσα από το ΠΑΙΧΝΙΔΙ, τη συμβολική γλώσσα του Παραμυθιού, την παρατήρηση, το πείραμα, την αγάπη για όλες τις Τέχνες και την μαζί με το Παιδί και την ομάδα συνεχή αναζήτηση του Καλύτερου.