Παιχνιδαγωγείο

 

Γράψε την πρώτη Aξιολόγηση

Η φιλοσοφία μας

Τα παιδιά είναι συνηθισμένοι άνθρωποι, που κάνουν ασυνήθιστα πράγματα. Αυτόφωτοι, με χαρίσματα και ελαττώματα, όπως εμείς, απλά πιο ανοιχτοί και καλοπροαίρετοι.

Για να εξελιχθούν σε αυτόνομες , υγιείς προσωπικότητες, χρειάζονται πρώτα, όλη την αγάπη και την αμέριστη θετική μας ενίσχυση, σε κάθε τους εξερεύνηση.

Έτσι, και οι ενήλικες θυμόμαστε να παίζουμε, και συνεχίζουμε τον πολιτισμό δημιουργώντας τις δικές μας εμπειρίες μάθησης μέσα από το παιχνίδι…

Παιχνιδαγωγείο 2010

Είναι παιδαγωγική καινοτομία

«Όπως όταν εστιάζεις σε κάτι μέσα από τον μεγεθυντικό φακό, έτσι και όταν επικεντρώνεσαι στο παιχνίδι ανακαλύπτεις ότι περιέχει όλες τις τάσεις ανάπτυξης στην εξέλιξη ενός παιδιού σε μια συμπυκνωμένη φόρμα και είναι από μόνο του μια κύρια πηγή ανάπτυξης.»
Vygotsky, L., 1978 (Ρώσος Ψυχολόγος).

Εμείς στο Παιχνιδαγωγείο ξεκινάμε από την παραδοχή ότι το παιχνίδι είναι το φυσικό μέσο επικοινωνίας των παιδιών και ότι η δημιουργικότητα αποτελεί φυσική τους τάση. Το παιχνίδι είναι ευχαρίστηση, πειραματισμός, ελεύθερη έκφραση, χωρίς κριτική αλλά με συμφωνημένα πλαίσια. Βέβαια, για να είναι διασκεδαστικό απαιτεί αυτοέλεγχο, εφαρμογή κανόνων και συνεργασία. Είναι το μέσο των παιδιών να εκφράσουν τις ιδέες τους, τα συναισθήματά τους και ο τρόπος να κατανοήσουν τον κόσμο που τους περιβάλλει.

Στο Παιχνιδαγωγείο μέσα από ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων και προγραμμάτων το παιχνίδι μετουσιώνεται σε μια νέα, καινοτόμα εκπαιδευτική φιλοσοφία, μια συλλογική εμπειρία μάθησης. Γίνεται η αρχή, η σφαιρική παιδαγωγική προσέγγιση για την κιναίσθηση, την κοινωνικότητα, την πνευματική και συναισθηματική εξέλιξη κάθε μικρού ή μεγάλου παιδιού.