Ηλιαχτίδα

 

Γράψε την πρώτη Aξιολόγηση

Με αγάπη και υπευθυνότητα δημιουργήσαμε την “Ηλιαχτίδα”. Φτιάξαμε έναν χώρο υγιεινό, φιλόξενο και χαρούμενο που θα γίνει οικείος και αγαπημένος χώρος για κάθε παιδί.

Αυτό που χαρακτηρίζει το παιδί στα πρώτα χρόνια της ζωής του είναι η καταπληκτική ταχύτητα της εξέλιξης.
Όλες οι επιδράσεις που ασκούνται αυτήν την περίοδο επιδρούν βαθιά και οριστικά στο κάθε παιδί.

Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τους μικρούς μας φίλους να:

Αποκτήσουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στις ικανότητές τους.
Προωθήσουν την κοινωνικότητα και την αυτονομία τους.
Διευρύνουν τις γνώσεις τους και να εμβαθύνουν σ’ αυτές.
Αναπτύξουν τις διανοητικές ικανότητες.
Για όλα αυτά, τους παρέχουμε το απαραίτητο υλικό,
την αγάπη και τη φροντίδα μας.