Διάπλαση

 

Γράψε την πρώτη Aξιολόγηση

Γι’ αυτά τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού , αυτά τα πολύ καθοριστικά για την πορεία του μέσα στον κόσμο και την σύγχρονη κοινωνία , αυτά που είναι οι βάσεις για την μετέπειτα εξέλιξή του , γι αυτά τα τόσο σημαντικά χρόνια εμείς , με αγάπη και μεράκι , φτιάξαμε ένα σχολείο , όπου κάθε μικρό παιδί μπορεί ελεύθερα ν’ αναπτύξει τις ικανότητές του να καλλιεργήσει τις δεξιότητές του , ένα σχολείο όπου θα το αγκαλιάσουμε με σεβασμό και αγάπη , όπου ελεύθερα θα μπορεί ν’ εκφράσει τα συναισθήματα του και να γίνει αποδεκτό γι’ αυτό ακριβώς που είναι , σαν μία ξεχωριστή προσωπικότητα .